la Blua Baleno


Libri en Ido linguo.

Vu povas libere deskargar ta libri ed ridissendar oli.

La Blua Baleno editas libera libri por skrenolibro.
La formato selektita es precipue .ePub, qua es libera e lektebla per skrenolibro, elektronika-tableti o komputori klasika per programo gratuita.
La libri hike deskargebla esas sive libera libri da anciena autori, sive recenta libri rieditita kun la permiso da lia autori.
Ofte la sama texto povas esar trovata en formato .PDF en altra ret-sito quale ta di la ULI. Ma lektar .PDF sur skrenolibro es ofte ne agreabla, do kande to es posibla on rieditos hike la libri en .ePub formato.

Ma vartez kelka tempi ... ke plumulta libri esos kargita hike!

Parolacho.epub
da Hans Stuifbergen

Rakonti_por_kindi.epub da le Grimm

Pri nia metodo.epub da Louis Couturat

La Nimfo da Elin-Pelin